ACTONEX

ACTONEX LOGO

سیستم F&G چیست؟

سیستم کنترل گاز و آتش که برخی از آن به سیستم پایش گاز و آتش نام میبرند و برخی به اختصار سیستم F&G که برگرفته از عبارات لاتین (Fire and Gas Detection System)  می باشد در واقع سیستمی است که در حوزه ایمنی چندین وظیفه‌ را بر عهده دارد. ابتدا تشخیص حریق که از طریق سنسورهای دودیاب ، حرارت یاب…